Dewch i ddathlu ein Cymuned

Pentref bach yng ngogledd Sir Gaerfyrddin yw Cwmann, ond ar y ffin a Cheredigion. Gyda'r afon Teifi yn llifo heibio'r pentref gan wahanu Cwmann a thref Prifysgol Llanbedr Pont Steffan.

Mae yma dafarn, dau gapel, un eglwys, neuadd yr eglwys, ysgol a chanolfan y gymuned yn y pentref.  Yn y ganolfan a'r cae y cynhelir  digwydiadau'r fro fel Carnifal, Sioe Amaethyddol a mabolgampiau.

Mae llawer o bethau yn digwydd yng Nghwmann.  Gallwch fod yn aelod o Bwyllgor Pentref Cwmann, Clwb Ffermwyr Ifanc, Plantos Bach, Sefydliad y Merched, Côr Merched Corisma, Côr Meibion Cwmann, Clwb Gwawr, Ysgol Sul Bethel, Clwb yr Henoed a Chlwb yr Urdd.Mwy o Ddathlu
Digwyddiadau Blynyddol
Y Coroni yng Ngharnifal CwmannFideo Ffair Ram

Community Web Kit provided free by BT